Ben jij op zoek naar een woning aan de Costa Blanca?
Bezoek ons dan op stand 200 van de Second Home Beurs.
Meer informatie

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is en wordt door Koop in Spanje met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, daar deze gedeeltelijk afhankelijk is van de invoer van gegevens door derden. Koop in Spanje verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Koop in Spanje worden aangeboden of waarin zij bemiddelt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Koop in Spanje aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Koop in Spanje opgenomen tarieven en andere gegevens van derden en andere gebruikers/bezoekers van de website. Hoewel Koop in Spanje alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Koop in Spanje niet aansprakelijk voor informatie c.q. berichten die door gebruikers of bezoekers van de website via Internet worden verzonden.

Verwijzingen naar websites die niet door Koop in Spanje worden onderhouden zijn louter ter informatie aan de bezoeker opgenomen. Hoewel Koop in Spanje uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Koop in Spanje worden onderhouden wordt afgewezen.

Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Koop in Spanje is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Koop in Spanje.

De partners waar Koop in Spanje mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Koop in Spanje is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacy wet- en regelgeving.

Indien u van mening bent dat uw gegevens onvolledig, incorrect of niet ter zake dienend zijn voor de doeleinden waarvoor zij door Koop in Spanje verwerkt worden, kunt u vervolgens een verzoek tot Koop in Spanje richten om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of laten verwijderen. Een  verzoek hiertoe kan gericht worden aan info@koopinspanje.nl. Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek zal Koop in Spanje aan dit verzoek gevolg geven.

Bel mij terug

Vul hier uw gegevens in en wij bellen u terug.